Privacy Policy

Restaurant de Ridderhof vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij zullen uw gegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wetten en regelgeving verwerken.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij gebruiken de gegevens die u opgeeft en die nodig zijn voor de verwerking van uw bestelling via onze website. Dit zijn onder meer uw naam en voornaam, uw bezorgadres, uw email adres, telefoonnummer, eventueel taalvoorkeur, en financiƫle data, zoals bank, bankrekeningnummer en creditcardnummer. Wij verzamelen gegevens over hetgeen u bestelt. Door die geaggregeerd en individueel te analyseren hopen wij u later beter te kunnen bedienen en gerichter te kunnen benaderen. Voor hetzelfde doel kunnen wij ook uw elektronische gegevens verzamelen en analyseren, zoals u die achterlaat bij het bezoeken en gebruiken van onze website. Wij gebruiken daarvoor cookies. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Hoe lang bewaren wij die gegevens?

Tenzij wettelijk anders bepaald, bewaren wij uw gegevens voor een onbepaalde termijn. U kunt altijd, via de contact pagina van onze website, aangeven dat uw persoonsgegevens verwijderd moeten worden. Lees hieronder ook de paragraaf over uw rechten.

Worden uw gegevens ook voor commerciƫle doeleinden gebruikt?

Indien u daartoe toestemming heeft gegeven, kan Restaurant de Ridderhof u benaderen met nieuwe producten, diensten, promoties en dergelijke via email, SMS of push-berichten.

Verstrekking aan derden?

Restaurant de Ridderhof zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Zo worden betalingen via de website uitgevoerd door Mollie B.V. en wordt de informatietechnologie beheerd door We Like Brands B.V. Deze derden voldoen minimaal aan dezelfde eisen ten aanzien van de regelgeving als Restaurant de Ridderhof en zullen de gegevens niet anders verwerken dan voor het doel waarvoor zij zijn verkregen

Social media en andere websites

De website van Restaurant de Ridderhof kunnen gelinked zijn aan websites van derden, zoals Facebook, Instagram of andere. Hoewel deze externe websites met zorg worden geselecteerd, kan Restaurant de Ridderhof geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door die organisaties. Raadpleeg daarom het privacybeleid van de websites die u bezoekt.

Hoe veilig zijn uw persoonlijke gegevens?

Restaurant de Ridderhof neemt alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw gegevens correct worden beveiligd. Met behulp van technische, fysieke en organisatorische maatregelen wordt zo het risico dat uw gegevens onwettig gebruikt worden tot een minimum gereduceerd. Dit is ook overeengekomen met de derde-partijen zoals Mollie B.V. (voor betalingen) en We Like Brands B.V. (voor het technologisch beheer).

Welke rechten heeft u?

Indien u inzage wenst in uw persoonsgegevens, of indien u die wilt wijzigen, kunt u dit altijd bij Restaurant de Ridderhof kenbaar maken. U heeft het recht op inzage, correctie en wissing van de gegevens. U heeft ook het recht op dataportabiliteit, hetgeen betekent dat we uw gegevens in een gestructureerde en leesbare vorm moeten kunnen overhandigen en eventueel op uw verzoek aan derden moeten kunnen sturen.
U heeft uiteraard ook het recht om uw toestemming voor toekomstige verwerkingen in te trekken, alsmede om u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor marketing doeleinden. Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u vindt dat wij uw gegevens in strijd met ons beleid gebruiken.

De Ridderhof

Sportlaan 2
3141 XN Maassluis

t. 010-5911211
m. info@restaurantderidderhof.nl

KVK nr. 69422125